Skip to main content

Posts

Featured

ANG ATING INA NG LAGING SAKLOLO/ OUR MOTHER OF PERPETUAL HELP: PALIWANAG

ANG IKONA (ICON) NG INA NG LAGING SAKLOLO: PALIWANAG

Ang isang ikona (icon) ay hindi lamang isang larawan. Ayon sa pananampalataya ng mga Kristiyano sa Silangan, kapag nabasbasan ang isang ikona, ito ay hindi na larawan lamang o painting lamang kundi isang bintana ng langit, isang bagay na nag-uugnay sa atin sa itaas. Ang nagdarasal sa harap ng isang ikona ay nagdarasal sa mismong kinakatawan ng ikona – maging ito ay ang Panginoong Hesukristo, ang Mahal na Birheng Maria, ang mga martir at mga santo. Kapag hinahalikan ang ikona, ang hinahalikan ay ang kinakatawan nito; ang pagpaparangal o pagpupugay sa harap nito ay ginagawa hindi sa isang bagay kundi sa kinakatawan.


MGA DETALYE NG IKONA NG LAGING SAKLOLO: PALIWANAG


Ang gintong korona sa ulo ng Bihen at sa ulo ng Batang Hesus ay ipinalagay mula sa utos ng Simbahang Katoliko noong 1867 bilang pagkilala sa mga himala na kaakibat ng debosyon sa Laging Saklolo.


Ang bituin sa gitna ng belo ng Birhen ay tanda na siya ang “Tala ng Karagatan” na …

Latest Posts

DAKILANG KAPISTAHAN NG SANTISSIMA TRINIDAD K

SOLEMNITY OF THE MOST HOLY TRINITY C

YES LAGI SA INSPIRASYON!

LAUREANA FRANCO, A.K.A “KA LURING”

HOLY SPIRIT NOVENA - NOBENA SA DIYOS ESPIRITU SANTO

O MABUNYING SAN JOSE (para sa St Joseph, Upper Bicutan)

DAKILANG KAPISTAHAN NG PENTEKOSTES K

SOLEMNITY OF PENTECOST C