Skip to main content

Posts

Featured

PAANO IPALIWANAG ANG KRUS: PART 3

-->
KASALUKUYANG PAGTALAKAY
Tinatanggap ng kasalukuyang teyolohiya ang mensahe ng kaligtasang dulot ng krus ni Kristo, habang sinusuring mabuti ang "modelo ng batas" (juridical model) na ginagamit sa ibang paliwanag tungkol sa “pagbabayad-puri ni Kristo para sa atin.”


Lalo na ngayon, may malakas na pag-aatubili ukol sa ideya na si Kristo ay kailangang gumamit ng impluwensya sa Ama upang ito ay magpatawad sa sangkatauhan.


Matatagpuan ang ideyang ito sa ilang kataga sa bibliya:


Iginigiit ni Pablo ang “katarungan ng Diyos”: ayon sa kanya ito ay nagliliwanag sa pagpapakasakit at kamatayan ni Kristo (Rom 3.24-27) – nalalantad sa pagpapaubaya ng inosentong si Kristo sa kamay ng mga kaaway niya.


Sa Lumang Tipan pa lamang, ang “katarungan ng Diyos” ay higit sa lahat ang katapatan ng Diyos sa mga pangako niyang kaligtasan, na siyang buod ng tipanan sa kanyang bayan.


Ang Diyos, sa kabila ng pagtataksil ng bayan, ay hindi naisip na iwanan ang Israel, kundi nagpahayag ng bagong tip…

Latest Posts

LINGGO NG PALASPAS B

PALM SUNDAY OF THE LORD’S PASSION B

PAANO IPALIWANAG ANG KRUS: PART 2

PAANO IPALIWANAG ANG KRUS: PART 1

NOBENA SA KARANGALAN NG BANAL NA BALABAL NI SAN JOSE (THE HOLY CLOAK OF ST. JOSEPH)