Skip to main content

Posts

Featured

DAKILANG KAPISTAHAN NG PAGSILANG NI SAN JUAN BAUTISTA

MERONG HIMALA!
Nagdiriwang po tayo ngayon ng isa sa 3 kaarawan lamang sa kalendaryo ng simbahan. Nagagalak tayo sa pagsilang ni Kristo sa Disyembre, ng Mahal na Birhen sa Setyembre, at ngayong Hunyo, sa kaarawan ni Juan Bautista.


Si Juan ay masasabing “unexpected” child – hindi inaasahan. Matagal nang walang bunga ang pagsasama ng kanyang mga matatanda na at bago pang mga magulang. Kaya si Juan ay “unexpected” pero nang kalaunan, naging “miracle” child – isang himala! Malaking surpresa siya sa kanyang mga magulan, kamag-anak, at sa mga taong nasa paligid niya na nakarinig ng mabuting balita.


At lalo pang himala si Juan nang patuloy siyang nabuhay sa lilim ng Espiritu Santo habang siya ay lumalaki, habang siya ay naglilingkod, at habang siya ay gumaganap ng kanyang misyon. Nakatalaga sa kadakilaan, nakamtan niya ang kaganapan sa buhay, at maging sa kamatayan. Ang pagkakilala natin kay Juan ay hindi naglalayon ng pagkilatis, pakikiulayaw at pakikipag-ugnayan sa kanya. Ipinagdiriwang natin …

Latest Posts

SOLEMNITY OF THE BIRTH OF JOHN THE BAPTIST

BRO. MARCEL VAN: SIMPLICITY 1

LET YOUR PERPETUAL LIGHT SHINE ON YOUR PRIESTS....

NASA BIBLIYA BA? – BAWAL ANG PAULIT-ULIT NA PANALANGIN?

IKA-11 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON B

11TH SUNDAY IN ORDINARY TIME B

BAGONG LODI: BRO. MARCEL VAN

NASA BIBLIYA BA? – ANG IKAPU, “TITHING”, “PLEDGE”

IKA-10 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON B

10th SUNDAY IN ORDINARY TIME B