Posts

Showing posts from 2017

DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA, INA NG DIYOS, BAGONG TAON B

SOLEMN FEAST OF MARY, MOTHER OF GOD, NEW YEAR B

KAPISTAHAN NG BANAL NA MAG-ANAK B

FEAST OF THE HOLY FAMILY B

DAKILANG KAPISTAHAN NG PAGSILANG NG PANGINOON

SOLEMN FEAST OF CHRISTMAS

IKA-APAT NA LINGGO NG ADBIYENTO B

4TH SUNDAY IN ORDINARY TIME

IKATLONG LINGGO NG ADBIYENTO K

3RD SUNDAY OF ADVENT B

IKALAWANG LINGGO NG ADBIYENTO B

2ND SUNDAY OF ADVENT B

UNANG LINGGO NG ADBIYENTO B

1ST SUNDAY OF ADVENT B

DAKILANG KAPISTAHAN NI KRISTONG HARI A

SOLEMNITY OF CHRIST THE KING A

IKA-33 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON A