Posts

Showing posts from June, 2017

IKA-13 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON A

13th SUNDAY IN ORDINARY TIME A

IKA-12 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON A

12th SUNDAY IN ORDINARY TIME A

DAKILANG KAPISTAHAN NG KATAWAN AT DUGO NI KRISTO – CORPUS CHRISTI

SOLEMN FEAST OF THE BODY AND BLOOD OF CHRIST – CORPUS CHRISTI

ANG PITONG MGA KALOOB NG ESPIRITU SANTO: ANO BA TALAGA ITO?

THE SEVEN GIFTS OF THE HOLY SPIRIT: WHAT THEY REALLY ARE

DAKILANG KAPISTAHAN NG SANTISSIMA TRINIDAD

SOLEMNITY OF THE MOST BLESSED TRINITY

DAKILANG KAPISTAHAN NG PENTEKOSTES – ANG ESPIRITU SANTO

THE SOLEMN FEAST OF PENTECOST – THE HOLY SPIRIT