Posts

Showing posts from June, 2016

IKA-14 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON K

14TH SUNDAY IN ORDINARY TIME C

IKA-13 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON K

13TH SUNDAY IN ORDINARY TIME C

IKA-12 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON K

12TH SUNDAY IN ORDINARY TIME C

IKA-LABING-ISANG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON K

ELEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME C