Posts

Showing posts from May, 2015

IKA-11 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON, B

11TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, B

CORPUS CHRISTI (THE BODY AND BLOOD OF CHRIST), B

KAPISTAHAN NG KATAWAN AT DUGO NI KRISTO, B

SOLEMNITY OF THE MOST BLESSED TRINITY, B

DAKILANG KAPISTAHAN NG SANTISSIMA TRINIDAD, B

THANK GOD FOR TRUE FRIENDS!!!

PENTECOST SUNDAY, B

PENTEKOSTES: PAGBABA NG ESPIRITU SANTO, B

THE ASCENSION OF THE LORD JESUS CHRIST, B

ANG PAG-AKYAT SA LANGIT NG PANGINOONG HESUKRISTO, B