Posts

Showing posts from January, 2016

IKA-APAT NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON K

FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME C

IKATLONG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON, K

THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME, C

FAMOUS STO. NINO IMAGES IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD

KAPISTAHAN NG SANTO NINO (KABANAL-BANALANG PANGALAN NI HESUS)

FEAST OF THE SANTO NINO (MOST HOLY NAME OF JESUS)

THE BAPTISM OF THE LORD

ANG PAGBIBINYAG SA PANGINOON