Posts

Showing posts from June, 2019

NASA DIYOS ANG AWA, SA ATIN NAMAN ANG GAWA

IKA-13 LINGGO NG KARANIWANG TAON K

13TH SUNDAY IN ORDINARY TIME C

ANG PERLAS PO DAPAT, HINDI ANG KABIBE

KAINAMAN NG PAGTITIIS

DAKILANG KAPISTAHAN NG KATAWAN AT DUGO NI KRISTO - K

SOLEMNITY OF THE BODY AND BLOOD OF CHRIST – CORPUS CHRISTI C

ANG ATING INA NG LAGING SAKLOLO/ OUR MOTHER OF PERPETUAL HELP: PALIWANAG

DAKILANG KAPISTAHAN NG SANTISSIMA TRINIDAD K

SOLEMNITY OF THE MOST HOLY TRINITY C