Posts

Showing posts from December, 2013

KAPISTAHAN NI MARIA, INA NG DIYOS; BAGONG TAON 2014

SOLEMN FEAST OF MARY, MOTHER OF GOD; NEW YEAR 2014

ANG BANAL NA MAG-ANAK

THE HOLY FAMILY

PASKO NG PAGSILANG NG PANGINOONG HESUKRISTO A

THE SOLEMNITY OF CHRISTMAS YEAR A

IKA-APAT NA LINGGO SA ADBIYENTO A

FOURTH SUNDAY OF ADVENT A

IKATLONG LINGGO NG ADBIYENTO A

THIRD SUNDAY OF ADVENT A

IKALAWANG LINGGO NG ADBIYENTO A

SECOND SUNDAY OF ADVENT A