Posts

Showing posts from 2018

TOWARDS BECOMING A BETTER PERSON 2

DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA, INA NG DIYOS/ BAGONG TAON K

SOLEMNITY OF MARY, MOTHER OF GOD/ NEW YEAR C

KAPISTAHAN NG BANAL NA MAG-ANAK

Feast of the Holy Family of Jesus, Mary and Joseph

TOWARDS BECOMING A BETTER PERSON 1

DAKILANG PASKO NG PAGSILANG 2018

CHRISTMAS DAY 2018

IKA-APAT NA LINGGO NG ADBIYENTO K

4TH SUNDAY IN ADVENT C

St. Andrew Christmas Prayer (Anticipation or Novena Prayer)

SUGGESTIONS FOR A HEALTHY LIFE 4

ANG BIRHENG "DEL CARMEN" NG PULONG BUHANGIN, SANTA MARIA, BULACAN