Posts

Showing posts from October, 2015

ARAW NG MGA BANAL AT ARAW NG MGA YUMAO

WHO IS MARTIN LUTHER - 2

IKA-30 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON, B

30th SUNDAY IN ORDINARY TIME, B

WHO IS MARTIN LUTHER FOR CATHOLICS - 1

IESUS-CARITAS: JESUS WHO IS LOVE!

IKA-29 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON, B

29th SUNDAY IN ORDINARY TIME, B

IKA-28 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON, B

28th SUNDAY IN ORDINARY TIME, B

IKA-27 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON, B

27TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, B