Posts

Showing posts from February, 2016

IKATLONG LINGGO SA KUWARESMA K

THIRD SUNDAY OF LENT C

IKALAWANG LINGGO SA KUWARESMA K

SECOND SUNDAY OF LENT C

UNANG LINGGO SA KUWARESMA, K

FIRST SUNDAY OF LENT, C

FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME C

IKA-LIMANG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON K