Posts

Showing posts from May, 2016

IKA-SAMPUNG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON K

TENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME C

DAKILANG KAPISTAHAN NG KATAWAN AT DUGO NI KRISTO (CORPUS CHRISTI)

SOLEMN FEAST OF THE BODY AND BLOOD OF CHRIST (CORPUS CHRISTI)

DAKILANG KAPISTAHAN NG SANTISSIMA TRINIDAD, K

SOLEMNITY OF THE MOST BLESSED TRINITY, C

DAKILANG KAPISTAHAN NG PAGBABA NG ESPIRITU SANTO, K

SOLEMN FEAST OF PENTECOST, C

KANDIDATO - by Mimo Perez

DAKILANG KAPISTAHAN NG PAG-AKYAT NI HESUS SA LANGIT, K

THE SOLEMN FEAST OF THE ASCENSION OF THE LORD, C