Posts

Showing posts from April, 2017

IKATLONG LINGGO NG PAGKABUHAY A

3RD SUNDAY OF EASTER A

IKALAWANG LINGGO NG PAGKABUHAY, A – LINGGO NG DAKILANG HABAG

2ND SUNDAY OF EASTER, A – DIVINE MERCY SUNDAY

DAKILANG KAPISTAHAN NG PAGKABUHAY NG PANGINOON A

EASTER SUNDAY A

HOLY THURSDAY

PABASA NG PAMILYA

LINGGO NG PALASPAS A

PALM SUNDAY OF THE LORD’S PASSION A