Posts

Showing posts from March, 2018

EASTER SUNDAY 2018 B

LINGGO NG PAGKABUHAY 2018 B

PAANO IPALIWANAG ANG KRUS: PART 3

LINGGO NG PALASPAS B

PALM SUNDAY OF THE LORD’S PASSION B

PAANO IPALIWANAG ANG KRUS: PART 2

PAANO IPALIWANAG ANG KRUS: PART 1