Posts

Showing posts from April, 2014

ASCENSION SUNDAY, JUNE 1

IKA-ANIM NA LINGGO NG PAGKABUHAY

SIXTH SUNDAY OF EASTER - A

IKA-LIMANG LINGGO NG PAGKABUHAY

FIFTH SUNDAY OF EASTER - A

SANTO ENTIERRO OF THE DEL ROSARIO FAMILY, PULONG BUHANGIN, STA. MARIA, BULACAN

IKA-APAT NA LINGGO NG PAGKABUHAY - A

FOURTH SUNDAY OF EASTER - A

IKATLONG LINGGO NG PAGKABUHAY A

THIRD SUNDAY OF EASTER A

IKALAWANG LINGGO SA PASKO NG PAGKABUHAY - LINGGO NG DIVINE MERCY

SECOND SUNDAY OF EASTER - DIVINE MERCY SUNDAY

MALIGAYANG PASKO NG PAGKABUHAY NI KRISTO 2014!

HAPPY EASTER 2014!