Posts

UNANG LINGGO NG ADBIYENTO B

Image
  BULAGA!       Nabubulaga ka pa ba? Siyempre paborito natin ang mga sorpresa pero sa panahon natin tila mas madaling ma-predict kung ano ang magaganap.   Kaya minsan nagkukunwari tayong nagulat at nagulantang kahit sa totoo ay alam na natin ang paparating pa lang.   Ngayon, ang inaasahan ay nagaganap kung kelan at kung anong paraan natin naisin… madaling mag-manipula ng mga bagay at maging ng oras sa panahon natin ngayon.   Halos nakini-kinita na natin ang mangyayari dahil nga sa tulong ng teknolohiya, ng social media at ng mga apps sa ating kompyuter or phone.   Hanggang, bigla tayong nabubulaga ng mga bagay na hindi pala natin kayang kontrolin. Tulad na lamang ng mga surpresa ng taong 2020!   Sino ang mag-iisip na biglang mag-aalburoto ang payapa at napakagandang Taal sa pamamagitan ng apoy, usok at abo?   Sino ang makapagsasabi na isang katiting na virus ang lulumpo sa lipunan at makapagbabago ng kalakaran ng buhay sa mundo?   Sino

500 YEARS OF CHRISTIANITY IN THE PHILIPPINES: JARO, ANG HULING DIOCESE SA PANAHON NG KASTILA

Image
SA PAGGUNITA SA 500 TAON NG KRISTIYANISMO SA PILIPINAS   Si Bishop Romualdo Jimeno, bilang bishop ng Cebu, ang nagtagumpay sa kahilingan sa hari ng Espanya na hatiin ang napakalawak na diocese niya.   Natatag ang diocese ng Jaro noong noong 1865. Ang unang bishop ay si Bishop Mariano Cuartero.   Mabilis niyang naipagawa ang katedral, palasyo, seminaryo at naasikaso ang ang mga pangangailangan ng mga tao.   Ang mga Padres Paules o Vincentians ang naghawak ng paghuhubog sa seminaryo.   Sakop ng Jaro noon ang buong Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Negros Oriental at Occidental, Palawan, Zamboanga, at mga lugar ng Davao.   Sa panahon ng mga Kastila, apat lamang ang diocese sa buong Pilipinas: Maynila, Cebu, Nueva Segovia at Caceres. Bago matapos ang panahon ng Kastila, nadagdag ang diocese ng Jaro.

FIRST SUNDAY OF ADVENT B

Image
  SURPRISE, SURPRISE!       Are you still caught by surprise? Of course, we love surprises but in our day, most of us can predict what is coming.   So sometimes we just pretend to be wrapped in wonder and awe when in fact we already know what will happen.   Today, what we expect happens when we want it to and how we want it to… it is easy to manipulate things and time…   We can virtually see what will occur because we have the advantage of technology, of social media, of computer apps.   Until we are surprised by things beyond our control. Like the massive surprises of this year 2020!   Who would have thought that quiet Taal volcano will throw tantrums of fire, smoke, and ash?   Who would have imagined a tiny virus controlling the world and altering our way of life?   Who would have thought that super typhoons will compete in entering our country as uninvited guests?   The surprise was real when we were confronted with widespread si

DAKILANG KAPISTAHAN NG KRISTONG HARI A

Image
  SA KANLUNGAN NG ATING HARI   image from the internet   Ngayon ay dakila at maligayang araw, katapusan ng kalendaryo ng simbahan, buod ng pananampalataya – si Hesukristo ang hari ng sansinukob, ng buong mundo, ng mga bansa, Hari ng ating mga puso! Lahat ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan.   Sa unang pagbasa nakikita natin hindi haring nakaupo sa trono o nasa gitna ng digmaan. Sabi ni Ezekiel ang tunay na hari sa pananaw ng Diyos ay kakaiba.   Ang hari ay isang tunay na pastol na may pagkabanayad at habag para sa kawan. Sa gitna ng dilim, hinahanap niya ang naliligaw. Ang nawawalay naman ay matiyagang pinababalik sa kawan.   Ginagamot ang nasusugatan; ang maysakit ay pinagagaling. Ang mga malalakas naman ay itinutuwid at tinuturuan na sumunod nang tama.   Sa pananaw ng Diyos, ang tunay na hari ay iyong alam kung paano maawa sa mga tao. Siya ang haring pakikinggan at ang haring susundan ng mga tao nang malaya at kusa.   Sinimulan natin ang taong ito na puno

500 YEARS OF CHRISTIANITY IN THE PHILIPPINES: PAGDATING NG MGA PARING PRANSISKANO (FRANCISCANS) SA PILIPINAS

Image
  SA PAGGUNITA SA 500 TAON NG KRISTIYANISMO SA PILIPINAS   Dumating ang mga Franciscans sa Pilipinas noong 1578 upang tulungan ang mga naunang paring Augustinians.   Sa Maynila, nagsimula sila sa Santa Ana de Sapa, Paco, Pandacan, Loreto at San Francisco del Monte.   Nagpalaganap din sila ng Mabuting Balita sa Laguna at Quezon at Bicol.   Ninais nilang gawing tuntungan ang Pilipinas upang maabot ang pangarap na makarating din sa China.   Nang makita nilang tila imposible pa ang misyon doon, lalo silang naging tutok sa Pilipinas.   Isa sa mga mabubuting nagawa nila ay ang matipon ang mga tao na noon ay kalat-kalat sa mga bundok at bukid upang manirahan ng sama-sama sa mga bayan at nayon.   Si Padre Juan de Plasencia, na isang magaling na misyonero, historian, at anthropologist, ay nagsulat ng mga kaugalian at gawi ng mga Pilipino noon.   Nagsimula sa mga unang misyonerong ito ang nakagisnan na ngayon na ayos ng mga bayan – may plaza,

SOLEMNITY OF CHRIST THE KING A

Image
  IN THE SHELTER OF OUR KING     image from the internet   Today is a great and joyous feast, the end of our liturgical calendar, the summary of our faith – Jesus Christ is the King of the universe, the King of the world, the King of nations, the King of our hearts! All things are gathered under him.   Our first reading does not speak of a king seated on a throne or of a king marching into battle. Ezekiel offers us the image of what kingship really is in the mind of God.   The king is a true shepherd with tenderness and compassion for his sheep. In the midst of the dark, he looks for the lost.   The straying ones he patiently leads back to the fold.   He gives remedy to those who are wounded; the sick he tries to heal. The strong ones he disciplines so that he can teach them how to follow him rightly.   In the mind of God, the true king is the one who knows how to show mercy to his people. It is this type of king that the people listen to and follow freely and gener

IKA-33 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON A

Image
ANG KAHAHANTUNGAN AY PAGMAMAHAL   image from the internet   Ang pagbasa ngayon mula sa Kawikaan 31 ay isang parangal sa kahanga-hangang babae.   Ulirang asawa, huwarang ina. Ipinagmamalaki ng asawa at galak ng mga anak niya.   Kung kaaya-aya ang situwasyon, ang mabuting babae ay buong pagmamahal na nag-aalaga ng tahanan. Maingat niyang ginagamit ang bigay ng asawa. Lahat ng pangangailangan ng pamilya ay tinitiyak na maayos at naibibigay niya.   Palawakin pa natin ang ating imahinasyon….   Kung di naman maayos ang kaganapan sa buhay, nagiging malikhain ang mabuting babae. Ginagawa ang lahat para mapagkasya kung ano ang naroroon.   Hind nagsasayang ng oras sa pagrereklamo o sa pag-iyak. Nagpapakita siya ng pakikibagay sa anumang situwasyon alang-alang sa kanyang mga minamahal.   Kung kailangang magtrabaho tulad ng asawa, gagawin niya ito kahit pa tumuntong sa labas ng bahay at maghanap-buhay sa unang pagkakataon.   Nakakalugod ng pusong isipin na ang Bibl