Posts

THE SEVEN (7) NEW TITLES OF SAINT JOSEPH IN HIS LITANY

Image
  NEW TITLES IN THE LITANY OF ST JOSEPH 2021 (with original short reflections from this blog)     Guardian of the Redeemer THIS IS BASED ON THE TITLE OF THE APOSTOLIC EXHORTATION OF SAINT POPE JOHN PAUL II WHEREIN THE POPE REFLECTED ON THE IMPORTANT ROLE OF SAINT JOSEPH IN THE LIFE OF THE LORD JESUS CHRIST AND OF THE CHURCH; FROM THE TIME OF THE INCARNATION OF GOD’S SON, JOSEPH WAS, ABOVE ALL, THE GUARDIAN OF THE MYSTERIES OF GOD, TOGETHER WITH THE BLESSED VIRGIN MARY   Servant of Christ PARADOXICALLY, ST JOSEPH, THOUGH BEING THE GUARDIAN, THE FATHER OF THE LORD JESUS ON THIS EARTH, WAS ACTUALLY HIS SERVANT, TOO. JESUS REMAINED OBEDIENT TO MARY AND JOSEPH AS A CHILD. BUT IN HIS ROLE AS FATHER, JOSEPH WAS IN FACT SERVING THE DIVINE WILL AND DIVINE PLAN. HE SERVED GOD FAITHFULLY BY DEDICATING HIMSELF TO THE SERVICE OF GOD’S SON WHO HE PREPARED TO LIVE A WHOLESOME HUMAN LIFE AND WHO HE INSTRUCTED IN THE FAITH OF HIS FATHE

NOBENA SA PAGPAPAUBAYA O PAGSUKO SA DIYOS (Novena of Surrender)

Image
  Fr. Dolindo Ruotolo       UNANG ARAW   BAKIT GINUGULO MO ANG SARILI MO SA PAMAMAGITAN NG PAG-AALALA? IWANAN MO SA AKIN ANG LAHAT AT MAGIGING PAYAPA LAHAT. SINASABI KO SA IYO NA BAWAT TOTOO, TAPAT, AT BUONG PAGSUKO SA AKIN AY MAGBUBUNGA NG BISA NG IYONG INAASAM AT LULUTAS NG LAHAT NG MAHIHIRAP NA SITUWASYON SA BUHAY.   O HESUS, IPINAPAUBAYA KO ANG SARILI KO SA IYO, BAHALA NA PO KAYO SA LAHAT! (10 BESES)     IKALAWANG ARAW   ANG PAGSUKO SA AKIN AY HINDI NANGANGAHULUGAN NA MAG-ALALA, MAGALIT, MAWALANG NG PAG-ASA O KAYA AY MAG-ALAY NG ISANG NAKAKABAGABAG NA PANALANGIN NA SUNDAN KITA AT GAWIN ANG PAGKABAHALA MO NA PANALANGIN. LABAG IYAN SA PAGSUKO, HIGIT NA TALIWAS IYAN, NA MANGAMBA, NA KABAHAN, AT NA MAG-ISIP NG SOBRA TUNGKOL SA MGA BAGAY-BAGAY.   TULAD IYAN NG PAG-AALALA NG MGA BATANG HUMIHINGI NG TULONG SA INA NILA PARA SA KANILANG PANGANGAILANGAN SUBALIT SINISIKAP DIN NA SILA MISMO ANG GUMAWA NG MGA ITO KAYA NAGIGING SAGABAL SILA SA KILOS

IKA-ANIM NA LINGGO NG PAGKABUHAY B

Image
  SALAMAT AT MAY BFF! Jn 15: 9-17       Ang isang tunay na kaibigan ay pambihirang kayamanan. Isipin mo na lang, hindi mo kadugo o kasama sa bahay, pero kay dali mong napalapit at nagtiwala sa kanya! Sa piling ng isang kaibigan, masaya ang bawat sandali, naibabahagi ang mga sikreto, nakakapakinig tayo ng mga salitang nagpapasigla, nagpapakalma, at minsan ay nagtutuwid pa sa atin. Hindi laging magkasundo sa lahat ng bagay, pero masaya ang mga magkaibigan tuwing magkasama at magkakulitan.   Sa Mabuting Balita ngayon, sinasabi ng ating Panginoong Hesus na hindi na niya itinuturing ang mga alagad na alipin kundi kaibigan. Pero kailan nga ba niya itinuring silang alipin? Tila, never naman yata! Subalit ang ginagawa niya talaga ay itinutuwid ang pag-iisip ng mga ito dahil para sa kanila, ang Diyos ay malayo, walang pakialam o hindi interesado sa buhay nila. Sinasabi ni Hesus na palitan ang ganitong pag-iisip at magsimulang masdan ang Diyos sa kakaibang paraan. Nag-aalay si Hesus ng

SIXTH SUNDAY OF EASTER B

Image
  THANK God FOR BFF’s Jn 15: 9-17       A true friend is a rare treasure. Just imagine, how on earth can you feel so close and trusting to someone who does not live in the same house with you? to someone who do not share a common bloodline with you? Yet, with a friend, you enjoy every moment, share deepest secrets, listen to words that encourage, console and even correct you not once but many times. You do not always agree, but you do find doing things together just fun and fulfilling.   In today’s Gospel, the Lord Jesus tells his disciples that he no longer considers them slaves but friends. But I wonder: when did Jesus treat or even call his followers his slaves? Never, I suppose. However, he was playing on the mentality of the people around him, who think of God as distant, indifferent, and uninvolved. Jesus is telling them to stop thinking along this paradigm and begin to see God in a new way. Jesus is offering a new kind of relationship between God and people – friendshi

FLORES DE MAYO: DALIT KAY MARIA

Image
1. O MARIANG SAKDAL DILAG DALAGANG LUBHANG MAPALAD TANGING PINILI SA LAHAT NG DIYOS HARING MATAAS REF:  ITONG BULAKLAK NA ALAY  NG AMING PAGSINTANG TUNAY PALITAN MO O BIRHENG MAHAL NG TUWA SA KALANGITAN 2. BUWANG ITO’Y MAHALAGA  AT LUBHANG KAAYA-AYA PAGKAT SA IYO SENYORA NAGHAHAIN NG PAGSINTA 3. KAYA KAMI NAPARITO  ABA INANG MASAKLOLO NAGHAHANDOG, PANANAGANO NITONG BULAKLAK SA MAYO HALINA’T MAG-ALAY NG BULAKLAK SA MAHAL NA BIRHENG MARIA, AT MAGDASAL NG SANTO ROSARYO SA BUONG BUWAN NG MAYO! AVE MARIA, PURISSIMA, SIN PECCADO CONCEBIDA! (paki-share para lumago ang Marian devotion ng marami pang iba)

IKALIMANG LINGGO NG PAGKABUHAY B

Image
BAWASAN SARILI, DAGDAGAN ANG DIYOS! JN 15: 1-8         “Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga… kung malayo sa akin, wala kayong magagawa.” Isa na yata ito sa mga pinakamagagandang salita sa Bible. Dulot nito ang sikreto ng banal na buhay – kung paano tunay na mauugnay kay Hesus at kung paano gawing sentro ng ating puso si Hesus.   Paano natin isasabuhay ngayon ang diwa ng ugnayan ng puno at sanga o tangkay? Ano ang praktikal na hakbang para laging maging nakakapit sa Panginoon? Sa aklat na “Spiritual Combat” may mahalagang payo. Sabi ng may-akda, dalawang bagay ang kailangan: una, huwag lubos na magtiwala sa sarili, at ikalawa, dagdagan ang pananalig sa Diyos.   Ang pagbabawas ng tiwala sa sarili ay hindi nangangahulugan na pagdudahan ang sarili. Ang daming bigay ng Diyos na talino at kakayahan sa atin kaya tama lang na bilib tayo sa ating sarili. Pero dapat maging makatotohanan. Maging ang pinakamagaling na tao ay may kahinaan at pagkakamali din. Sa oras na gawin na

FIFTH SUNDAY OF EASTER B

Image
  LESS SELF, MORE JESUS! JN 15: 1-8         “I am the vine and you are the branches… apart from me you can do nothing.” I really think these are some of the most beautiful words in all of Scriptures. It gives us the secret of a holy life – how to be truly united to Jesus and how to make Jesus the center of our hearts.   How do we live this vision of the unity of the vine and the branches in our day to day life? What practical step can we take so that we can always adhere to Jesus? The book “Spiritual Combat” gives us a wise advice. The author says, we have to do two things: first, trust yourself less, and second, have more confidence in God.   Trusting yourself less does not mean doubting yourself. Because God has given us talents and abilities, we need a level of confidence in our gifts. However, we must remember to always be realistic. The most talented among us is still a weak and imperfect being. The moment we make ourselves – our ideas, feelings, plans, etc – the sol