Skip to main content

Posts

Featured

PAKATANDAAN: HINDI SA DIYOS GALING ANG PROBLEMA NATIN SA BUHAY

BAWAT ARAW KASAMA SI SAN FRANCISCO DE SALES 30


May tatlong bagay tungkol sa pananatili sa kapayapaan na hindi dapat kalimutan.


Una, ang kapayapaan ay hindi nangangahulugan na walang pait o sakit sa buhay.


Nawawala ang kapayapaan hindi kapag walang problema, kundi kapag tumigil ka nang sumandal sa Diyo at kapag napabayaan mo ang iyong mga tungkulin sa kanya.


Dapat asahan ang pait at huwag mabahala dahil dito.


Ang mga nakasanayan natin ay hindi madaling nawawala.


At kapag pinakawalan natin, nagdudulot ito ng pagiging “bagong tao” natin sa harap ng Diyos kahit may kasamang konting pag-aatubili.


Huwag maguluhan.


Hindi binabawi ng Diyos ang kanyang pagpapala sa iyo.


Ikalawa, hindi sa Diyos nagmumula ang pagkabagabag kailanman.


Dahil ang pagkabagabag ay kalaban ng kapayapaan, hindi ito magmumula sa Diyos.


Ito ay kalaban ng espiritu kaya hindi Diyos ang nagdudulot nito.


Ikatlo, ituring mo ang pag-aalala tulad ng ito ay isang tukso.


Labanan mo ito.


Palayasin mo ito.


Anuman ang dapat mong gawin, maging sa pa…

Latest Posts

IKA-24 NA LINGGO NG KARANIWANG PANAHON K

24th SUNDAY IN ORDINARY TIME C

MAGSALITA KA. MAKINIG KA.

JOKE TIME: TAWA NANG KONTI!

BASTA MANATILI KA LANG DOON

IKA-23 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON K

23RD SUNDAY IN ORDINARY TIME C

IKA-22 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON K

22nd SUNDAY IN ORDINARY TIME C