Posts

CATHOLIC CHURCH SA CHINA, KAILANGAN NG DASAL

Image
  PATULOY ANG PAG-UUSIG O PERSECUTION SA MGA KATOLIKO SA CHINA, AT GAYUNDIN SA IBANG MGA KRISTIYANO AT MGA RELIHYON DOON, NG KOMUNISTANG GOBYERNO SA PAMUMUNO NI XI JINPING.   IPAGDASAL NATIN SA MAHAL NA BIRHENG MARIA LALO NA SA MAYO 24, 2022 (KAPISTAHAN NG MARY HELP OF CHRISTIANS), ANG KALAGAYAN NG MGA KAPATID NATING KATOLIKO.   NARITO ANG ILANG MGA LIDER KRISTIYANO NA PINAG-UUSIG NG GOBYERNONG KOMUNISTA NG CHINA:     CARDINAL JOSEPH ZEN       Si Cardinal Zen ay ang retired bishop ng Hongkong, tagapagtaguyod ng kalayaan ng pananampalataya, karapatang pantao at demokrasya.   Inaresto at kinasuhan dahil sa kanyang suporta sa kilusang demokratiko. Nakalaya dahil sa piyansa, siya ay nakatakdang haharap sa korte sa Mayo 24 at tila mapapatawan ng sentensya ng habang buhay na pagka-bilanggo.     BISHOP JAMES SU ZHIMIN       Si Bishop Su ay isa sa pinakamatagal na naging political prisoner sa buong mundo; siya ang obispo ng Baoding diocese sa Hebei p

SAINTS OF JULY: SANTA MARIA GORETTI, DALAGA AT MARTIR

Image
HULYO 6     A. KUWENTO NG BUHAY   Sa panahon natin ngayon ay laganap maging sa mga kabataan ang paghahanap ng saya at layaw ng katawan.   Maraming mga Kristiyano ang may maling pananaw sa sekswalidad at nagiging pabaya sa pamumuhay nang may kalinisan at kadalisayan ng puso at isipan.   Magandang paalala at paanyaya sa atin ang buhay ng batang santa na si Santa Maria Goretti. Nawa ang kanyang halimbawa at panalangin ay magdala sa atin sa tunay na pagbabago ng pananaw tungkol sa ating sarili at sa kaugnayan ng ating pagkatao sa Diyos.   Isinilang sa isang mahirap na pamilya sa Corinaldi sa Italy si Santa Maria Teresa Goretti. Taong 1890 nang ipagkaloob siya bilang panganay na anak sa mag-asawang napakasimple ang buhay.   Si Maria, tulad ng kanyan mga magulang, ay hindi nakapag-aral. Subalit napakabait niya sa kanyang apat na mga kapatid. Lagi niyang inaalagaan ang mga ito kung ang mga magulang nila ay nasa bukid para magtrabaho. Pati ang mga bata

SAINTS OF JULY: SAN ANTONIO MARIA ZACCARIA PARI

Image
  HULYO 5 SAN ANTONIO MARIA ZACCARIA PARI   A. KUWENTO NG BUHAY   Ang sanggol na binigyan ng pangalang Antonio ay isinilang noong 1502 sa Cremona sa rehiyon ng Lombardy sa Italy . Nag-iisa siyang anak ng kanyang mga magulang.   Ang ina ni Antonio ay naging masipag at matapat na tagapagturo sa kanya ng mga bagay tungkol sa pananampalatayang Kristiyano. Nang mamatay ang ama ni Antonio, inilaan ng kanyang ina ang kanyang buhay sa pag-aaruga sa kanyang minamahal na anak.   Bata pa lamang si Antonio, naging mulat na siya sa misyon na tatahakin ng kanyang buhay.   Nangako siya ng kalinisan ng buong sarili para sa Diyos upang ilaan ang buong pagkatao niya sa luwalhati ng Diyos. Tinanggihan na din niya ang anumang pamana na mapupunta sa kanya mula sa kanyang mga magulang.   Nag-aral siya ng medisina sa lungsod ng Padua. Nang makatapos ng pag-aaral, bumalik siya sa Cremona na may balak magsimula ng isang maunlad na propesyon bilang isang doktor doo

IKA-14 NA LINGGO NG KARANIWANG PANAHON K

Image
  MAGSANAY NA MAG-MISYON LK 10: 1-12, 17-20       Kamakailan ay may nakilala akong isang babaeng nagsabi na siya ay isang missionary. Sabik daw siyang magpunta sa ibang mga lugar at maghayag ng Mabuting Balita sa kapwa. Pero nilinaw niya din na hindi siya Katoliko.   Ang misyon ay hindi bahagi ng kamulatan nating mga Katoliko. Pag misyon, iyan ay pang-pari, madre at mga misyonero lang, hindi para sa Katolikong may asawa, may trabaho, nag-aaral, at karaniwang nagsisimba lamang. Dahil dito, ang pagsaksi natin ay mahina. Bihirang marinig ng mga tao ang ligaya ng pagiging Katoliko sa kanilang mga kakilalang Katoliko.   Sa Mabuting Balita, nagsugo ang Panginoong Hesus ng 72 alagad, bukod pa sa naunang pinili na 12 apostoles. Paalala ito na lahat tayo ay misyonero, maging sa karaniwang sitwasyon natin sa bahay, paaralan, trabaho o kapitbahayan. Nais mo bang higit na makiisa sa misyon ni Hesus kahit sa simple at tahimik na paraan? Narito ang 3 hakbang:   Un

14TH SUNDAY IN ORDINARY TIME C

Image
  TRAINING FOR MISSION LK 10: 1-12, 17-20       I recently met a woman who proudly introduced herself as a missionary. She spoke of her enthusiasm to go places and meet people so that she can share the Gospel. But she also quickly clarified that she was not a Catholic.   Mission is not part of the consciousness of an ordinary Catholic. We attribute mission work to those in the priesthood or religious life, but not to the majority of Catholics who are husbands and wives, workers and students, and ordinary church goers. Because of this, our witnessing as Catholics suffer. So few people hear the joy of being Catholic from ordinary Catholics.   The Gospel tells us that all of us are sent. Jesus appointed the 72, apart from the 12 apostles he already chose. Thus, we are all missionaries in our ordinary and common situations, at home, school, work and neighborhood. Do you want to share the mission work of Jesus in a simple and quiet way? There are three ways t

SAINTS OF JULY: SANTA ISABEL NA TAGA-PORTUGAL BANAL NA BABAENG NAGKAWANGGAWA

Image
  HULYO 4 SANTA ISABEL NA TAGA-PORTUGAL BANAL NA BABAENG NAGKAWANGGAWA   A. KUWENTO NG BUHAY   Isang biyaya ng Diyos sa marangal na pamilya ni Haring Pedro III ng Aragon , si Santa Isabel.   Isinilang siya noong 1271 sa Saragossa sa Espanya. Isinunod ang kanyang pangalan sa   kanyang kamag-anak na si Santa Isabel ng Hungary.   Ang kanyang tadhana ay magaganap sa pamamagitan ng pagtupad sa tungkulin sa ibang kaharian.   Maagang ipinangako na maikasal si Isabel sa Hari ng Portugal na si Haring Dionisio.   Nang maganap ang kasal, naging mabuti siyang reyna at maybahay ng hari.   Nagkaroon sila ng dalawang anak, si Constancia na magiging reyna ng Castile at si Alfonso na magiging tagapagmana ng trono ng Portugal.   Matapang na hinarap ni Santa Isabel ang anumang pagsubok at kaguluhang bumabalot sa buhay ng isang babaeng may sensitibong gampanin sa kaharian. Ang kanyang asawa ay hindi tapat sa kanilang pagmamahalan. Subalit tinulungan at inaruga pa ni

SAINTS OF JULY: KAPISTAHAN NI APOSTOL SANTO TOMAS

Image
    HULYO 3 KAPISTAHAN NI APOSTOL SANTO TOMAS   A. KUWENTO NG BUHAY   Madaling matandaan ang buod ng kuwento ng buhay ni Santo Tomas na apostol ng Panginoong Hesukristo. Lalong alam ng lahat ang kanyang kakulangan ng paniniwala na nabuhay muli ang Panginoon mula sa kamatayan.   Pero siguro madali siyang matandaan sa aspektong ito ng kanyang buhay sapagkat maraming mga tao ang nag-aalinlangan din sa pananampalataya sa iba’t-ibang yugto ng kanilang buhay. Sino nga ba ang may napakatatag na pananampalataya na hindi man lamang natitinag sa gitna ng mga pagsubok?   Si Santo Tomas ay isa sa mga alagad na wala doon noong unang magpakita ang Panginoon sa mga apostol pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay (Juan 20:24). Ibinalita ng mga alagad sa kanya ang kanilang nasaksihan.   Subalit sinabi ni Tomas: “Maliban lamang na makita ko sa kanyang mga kamay ang tatak ng mga pako at maipasok ang aking daliri sa pinaglagusan ng mga pako at maipasok ang aking

SAINTS OF JUNE: MGA UNANG MARTIR NG ROMA

Image
  HUNYO 30   MGA UNANG MARTIR NG ROMA     A. KUWENTO NG BUHAY   Sama-samang inaalala ngayon ang mga sinaunang mga martir ng lungsod ng Roma.   Ito ang unang pag-uusig laban sa simbahan sa Roma. Naganap ito noong kapanahunan ni emperador Nero, taong 64.   Paano makakalimutan ng mga Kristiyao noon ang malaking sunog sa Roma noong Hulyo 16, taong 64. Bagamat kagagawan ito ng emperador, ibinintang niya ang sunog sa mga Kristiyano upang magalit ang mga tao sa kanila.   Naging dahilan ito ng pagdakip sa mga Kristiyano.   Ayon sa mga saksing nagsulat ng kuwento, ang mga Kristiyano ay dinakip, pinahirapan at saka pinatay. Iba’t-iba ang uri ng pagpatay na ginawa sa kanila.   Nariyan ang sunugin ang mga tao upang gawing sulo na magbibigay liwanag sa lansangang.   Ang iba naman ay ipinakain sa mga mababangis na hayop tulad ng nakikita natin sa mga pelikula tungkol sa ugaling paglilibang ng mga tao sa Roma noon.   Ang Colosseum sa Roma ang isang saksi s

SAINTS OF JUNE: DAKILANG KAPISTAHAN NINA APOSTOL SAN PEDRO AT SAN PABLO

Image
  HUNYO 29   DAKILANG KAPISTAHAN NINA APOSTOL SAN PEDRO AT SAN PABLO   A. KUWENTO NG BUHAY   Malaking kapistahan sa Roma ang araw na ito. Ayon na rin sa turo ng mga Ama ng simbahan, nagkakaisa sila sa pagtanggap sa katotohanan na ang simbahan sa Roma ay natayo sa pamamagitan ng pagpupunyagi ng dalawang magigiting na apostol, sina San Pedro at San Pablo.   Subalit sa pagdiriwang, halos ang lahat ng atensyon ay laging nakatuon kay San Pedro, ang unang obispo ng Roma.     Pagkatapos tanggapin ang Espiritu Santo noong Pentekostes, si San Pedro ay nangaral sa Judea (tingan sa Gawa, kabanata 1 at 2).   Dahil sa kanyang bagong angking tapang, siya ay itinapon sa piitan ni Haring Herodes. Ayon sa Bibliya, isang anghel ang nagpakawala sa kanya mula sa kulungan (Gawa 12).   Nakarating si San Pedro sa Antioquia kung saan itinatag niya ang simbahan at siya ang unang naging obispo ng mga Kristiyano doon. Pagkatapos nagpunta naman si San Pedro sa Roma.  

SAINTS OF JUNE: SAN IRENEO OBISPO AT MARTIR

Image
  HUNYO 28   SAN IRENEO OBISPO AT MARTIR   A. KUWENTO NG BUHAY   Isang magiting na kasangkapan ng katotohan at kabutihan si San Ireneo. Kinilala siya bilang isang magiting na obispo at isang pantas ng kanyang simbahan sa Lyons , France .   Noong taong 130, ipinanganak sa Smyrna (ngayon ay nasa bansang Turkey) si San Ireneo. Kabilang siya sa pamayanan ng mga Kristiyano na may lahing Griyego sa Asia Minor.   Unang naging disipulo ni San Policarpio si Ireneo. Si San Policarpio ang obispo noon ng Smyrna. Noong bata pa si San Policarpio, naging tagasunod siya ni San Juan na isa sa Labingdawalang Apostol ng Panginoon at sinasabing Manunulat ng Mabuting Balita. Kaya matibay ang pananampalatayang ipinahayag ni San Policarpio sa kanyang mga nasasakupan.   Lumipat ng tirahan si San Ireneo sa France at pagkatapos ay nakapaglakbay pa sa Roma. Sa kanyang mga paglalakbay ay maraming mga maling katuruan ang kanyang narinig na ipinangangaral. Isa na dito an