Skip to main content

Posts

Featured

PEACE OF MIND BA ANG NAIS MO? PAGNILAYAN PO ITO!

Manatiling Payapa

 mga panalangin ni SAN FRANCISCO DE SALES 
(kapistahan, Enero 24; isa sa mga Paborito kong Santo)
Huwag mong haraping may takot ang mga pagbabago sa buhay;


sa halip, tingnan mong may buong pag-asa ang mga ito kung dumating man;


Ang Diyos na nagmamay-ari sa iyo, ang aakay sa iyo na ligtas sa gitna ng lahat ng bagay;


At kung hindi mo na kaya, kakargahin ka ng Diyos sa kanyang mga bisig.


Huwag matakot sa magaganap bukas;


siya ring maunawaing Ama na nangangalaga sa iyo ngayon ang mag-aalaga sa iyo bukas at araw-araw.


Maaaring ilayo ka niya sa mga paghihirap o kaya naman bigyan ka ng lakas na harapin ang mga ito.


Manatiling payapa, at ilayo mo sa sarili ang mga maligalig na alalahanin at mga hinagap.SA MAHAL NA BIRHENG MARIA


O Mahal na Birhen, minamahal kong ina, nagpupugay ako sa iyo, at iginagalang ka ng buo kong puso.


Ina ng awa, ipanalangin mo ako.


Reyna ng Langit, sa iyo inihahabilin ko ang aking kaluluwa.


O magiliw na Ina, kamtin mo nawang mahalin ako ng iyong Anak.


Pag-a…

Latest Posts

IKATLONG LINGGO NG KARANIWANG PANAHON A

3RD SUNDAY IN ORDINARY TIME A

NOVENA TO SAINT FRANCIS DE SALES

PANALANGIN SA PAGSABOG NG BULKANG TAAL ENERO 2020

KAPISTAHAN NG SANTO NIÑO A

FEAST OF THE SANTO NIÑO A