Posts

PATULOY MANALANGIN LABAN SA CORONA VIRUS/ COVID 19

Image
PANALANGIN LABAN SA COVID-19

(image, thanks to the internet)

Diyos na aming Ama,


Pangalagaan Mo po kami laban sa Coronavirus o Covid-19Na kumikitil na ng buhay


at nakaka-apekto sa marami ngayon.


Basbasan Mo  po ang mga taong nagsasaliksik


Ng lunas at pagsugpo ng virus at karamdamang dulot nito.


Masumpungan nawa nila agad ang lunas habang


taimtim na inaalagaan ang mga maysakit.


Basbasan Mo po ang mga nadapuan na ng virus at nagkasakit


Upang agad silang makabangon at gumaling,


Huwag na po sanang kumalat pa ang sakit na ito.
Basbasan Mo po kaming lahat upang


Sama-sama naming harapin ang hamon na


Magtulungan at alalayan ang mga


Higit na nangangailangan.


Sa pamamagitan ng 
aming Panginoong Hesukristong Anak Mo


Na nabubuhay at naghaharing kasama Mo


At ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.


AMEN.


(PLS SHARE....)

IKA-19 NA LINGGO NG KARANIWANG PANAHON A

Image
NADARAMA MO BA ANG TINIG NIYA?
(photo from the internet)
Nagsasalita pa ba ang Diyos sa atin sa panahon ngayon?Kasi, parang kailangan talaga natin minsan ang tahasang salita mula sa kanya di ba?Kapag may pagpapasyahan tayo o kung nais lang nating mapanatag, tila ang sarap kung sigurado tayong ang direksyon na tinatahak natin ay ayon sa kaniyang kalooban.Pero paano nga ba basahin ang isip ng Diyos o marinig ang kanyang tinig, o makita ang kanyang plano para sa ating buhay?Sa Mabuting Balita (Mt 14), nakatanggap si San Pedro at ang mga alagad ng malinaw na tanda mula sa Panginoon. At talaga namang pampatibay loob at nakagaganyak ang tandang ito.Naglakad si Hesus sa ibabaw ng tubig, sapat upang paniwalain ang mga alagad na sila ay nasa tamang landas. Kapiling nila ang Diyos. Totoo ang mga himala!Muntik na rin si Pedro maging bahagi ng tanda. Halos nakapaglakad siya sa tubig, hanggang nalito siya at lumubog.Ang ganda sana kung ganito kadali ang lahat. Dasal ka lang at ayan na ang milagro. H…

NANG MAGING “ARCHDIOCESE” ANG MAYNILA

Image
SA PAGGUNITA SA 500 TAON NG KRISTIYANISMO SA PILIPINAS
(photo from the internet)
Hiniling ni Bishop Domingo de Salazar, unang Obispo sa Pilipinas, na hatiin ang diocese ng Maynila na noon ang nasasakupan ay ang buong Pilipinas.Una niyang isinangguni ito sa hari ng Espanya. Pagkatapos inilatag ang panukala sa Santo Papa sa Roma.Noong 1595, ginawa ng Santo Papa Clemente VIII ang Maynila bilang Archdiocese at ang mga bagong diocese ng Nueva Segovia at Nueva Caceres, at Cebu.Si Archbishop Ignacio de Santibañez ang bagong pinuno ng Archdiocese ng Maynila (namatay na noon si Bishop Salazar).Si Bishop Miguel de Benavidez ang magiging obispo ng Nueva Segovia.Si Bishop Pedro de Agurto naman sa Cebu.Si Bishop Luis Maldonado para sa Caceres.Ang bagong archdiocese ng Maynila ang nakakasakop sa mga probinsya ng Rizal, Bataan, Pampanga, Cavite, Batangas, Laguna, Marinduque at Mindoro.Ang Maynila ang sentro ng pulitika, kultura at relihyon ng buong bansa noon. Tagalog ang namamayaning salita dito.(Arc…

19TH SUNDAY IN ORDINARY TIME A

Image
BE SENSITIVE TO HIS VOICE
(photo from the internet)
Does God still speak to us today? Coz, there are many times when we can appreciate a direct word from the Lord.When we need to decide or just some comfort, we want to be assured that the directions we’re getting have the seal of divine approval.But how do we read God’s mind, how de we hear his voice, how do we see his plan for our lives today?In today’s Gospel (Mt 14), Peter and the apostles had a very clear sign from the Lord. And what a reassuring sight it was!Jesus was walking on the water, enough to convince the apostles they were in the right company. God was on their side. Miracles come true!In fact, Peter nearly became part of the sign. He almost walked on water himself, until he slipped and sank!How we wish it were that easy today. Praying and then receiving a miracle at once. Asking and getting a response immediately. But no; today as it was before, miracles are exceptional occurrences. Marvelous signs are rare.But God continu…

IKA-18 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON A

Image
KATUWANG NIYA TAYO SA PAGMAMAHAL image, thanks to the internet...
Ano itong sinasabi sa unang pagbasa (Is 55:1-3)? Ang pinakaaasam na “eat all you can!”Kumain at uminon… walang bayad, hindi kailangan ang pera. Basta pasok lang at makisalo!Inilalarawan ng Panginoon ang kailangan ng lahat…Uhaw tayo, gutom tayo…At narito ang Diyos upang painumin at busugin tayo, at bigyan ng saganang buhay!Kahanga-hanga! Wala nang mas matatag pang buhay, walang tigil ang daloy ng supply!Ito ang sinasabi sa Bible. Pero ito ba ang nagaganap sa buhay?Sa pandemyang ito, ang daming nawalan ng trabaho, ang daming nagtiklop na negosyo, ang daming nagugutom sa bansa.Tama, tumulong naman ang gobyerno, ilang kilong bigas at lata ng sardinas, ayudang pera na pantawid buhay. Pero sa may pamilya, ilang saingan lang ito? ilang beses ba kumakain ang tao?Nitong lockdown, may nakita akong lalaking may dalang sako ng mga manggang hilaw, sa gitna ng malakas na ulan.Naglinis siya ng bakuran ng isang mayaman at ito ang upa sa …

ANG MGA PARING HESWITA (JESUITS) SA PILIPINAS

Image
SA PAGGUNITA SA 500 TAON NG KRISTIYANISMO SA PILIPINAS

Kasabay ng unang Obispo sa Pilipinas, dumating ang mga unang Jesuits sa bansa noong 1581. Ang superior nila ay si Padre Antonio Sedeño na unang superior sa Florida, unang superior sa Mexico at unang superior ng mga Heswita sa Pilipinas.Nagtayo sila ng simbahan sa Intramuros malapit sa Puerta Real.Nangaral sila sa Taytay, Antipolo, Iloilo, Samar, Leyte, at Bohol, gayundin sa Cebu. Sa Maynila, itinatag nila ang Santa Cruz, San Miguel, at Quiapo. Sa Cavite naman, ang Silang, Maragondon at Cavite Viejo.Masipag nilang nilapitan ang mga katutubo upang mangaral ng Mabuting Balita.Nagsimula sila sa Mindanao noong 1635. Nagdusa sila sa mga pagsalakay ng mga Moro sa mga pamayanan nila sa Mindanao.Pinalayas ang mga Jesuits sa Pilipinas noong 1768 at ang mga misyon nila ay napasakamay ng ibang mga orden ng mga pari.Malaking kawalan ang pagpapatalsik sa kanila, lalo na sa larangan ng edukasyon at misyon. Ang itinayo nilang University of San Ign…

18TH SUNDAY IN ORDINARY TIME A

Image
JOIN JESUS IN LOVING
image, thanks to the internet...
What do we have here in the first reading (Isaiah 55:1-3)? It’s everyone’s dream buffet!Eat and drink all you want… without paying, without need for money. Just come and join the fun!The Lord is describing what we all need…We are thirsty and in need of drink, hungry and in need of food.And God will give us all these and more, even abundant life!That is marvelous! Nothing can be greater than a life secure, with all our needs in endless supply.That is what the Bible says. Is that what life holds, too?In this pandemic, so many people lost their jobs, so many businesses had to fold up and close, so many people go hungry and cold.Sure, the government distributed some help, some kilos of rice and a few cans of sardines, a pittance from the amelioration fund. But for a family that has to eat three times a day, how long did it last?During the lockdown, a young man was walking in the rain with a sack of unripe mangoes.He cleaned a rich person…