Skip to main content

Posts

Featured

MAAWA KA NAMAN, LORD!

BAWAT ARAW KASAMA SI SAN FRANCISCO DE SALES 24
Tuwing nababagabag ang loob mo, sundin ang payo ni San Agustin:


“Magmadali ka, tulad ni David, na sumigaw: Maawa po kayo sa akin, Panginoon! Upang iunat niya ang kanyang kamay upang papayapain ang iyong galit o anumang bumabagabag sa iyo.”


Tularan ang mga apostol na, noong nasa gitna ng isang rumaragasang unos, ay tumawag sa Diyos upang tulungan sila.


Pakakalmahin niya ang iyong galit tulad ng ginawa sa dagat at papalitan ito ng kapayapaan.


Tandaan mong manalangin nang panatag at malumanay.


Kung mabatid mong ikaw ay nagbigay daan sa galit o inis, agad ituwid ang pagkakamali sa tulong ng isang gawaing mabuti sa taong iyong nasaktan.


Kung makapagsinungaling ka, ang pinakamainam ay bawiin ito agad.


Ang pinakamabisang lunas sa galit ay ang dagliang paggawa ng kabutihan.
Ang mga bagong sugat ang pinakamadaling gamutin.
Sa maghapong ito:


MAAWA PO KAYO SA AKIN, PANGINOON KO!


(paki-share po para lalong makatulong sa iba at dumami ang magpuri sa Panginoon. t…

Latest Posts

IKA-16 NA LINGGO NG KARANIWANG PANAHON K

16TH SUNDAY IN ORDINARY TIME C

HUWAG MAGING MAGAGALITIN

IKA-15 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON K

15th SUNDAY IN ORDINARY TIME C

MAGTIWALA SA SARILI, HINDI SA SABI-SABI

MAY PUSO KA BA PARA SA MGA DUKHA?

IKA-14 NA LINGGO NG KARANIWANG PANAHON K

14TH SUNDAY IN ORDINARY TIME C

NASA DIYOS ANG AWA, SA ATIN NAMAN ANG GAWA