Posts

Showing posts from March, 2016

DAKILANG AWA NG DIYOS: IKALAWANG LINGGO NG PAGKABUHAY

DIVINE MERCY: SECOND SUNDAY OF EASTER

DAKILANG KAPISTAHAN NG PAGKABUHAY K

SOLEMNITY OF EASTER, C

LINGGO NG PALASPAS, K

PALM SUNDAY OF THE LORD’S PASSION, C

IKALIMANG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON K

FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME C

MARTYRS OF CHARITY

ANG TUNAY NA KRUS NI KRISTO - SA MONASTERIO DE TARLAC

FOURTH SUNDAY OF LENT C

IKA-APAT NA LINGGO SA KUWARESMA K