Posts

Showing posts from May, 2018

DAKILANG KAPISTAHAN NG KATAWAN AT DUGO NI KRISTO (CORPUS CHRISTI) B

SOLEMN FEAST OF BODY AND BLOOD OF CHRIST (CORPUS CHRISTI) B

NASA BIBLIYA BA? – MGA RELIC O LABI (REMAINS) NG MGA BANAL NA TAO O BAGAY

DAKILANG KAPISTAHAN NG SANTISSIMA TRINIDAD

SOLEMNITY OF THE MOST BLESSED TRINITY

NASA BIBLIYA BA? – ANG HINDI PAG-AASAWA BILANG PAG-AALAY NG BUHAY PARA SA PANGINOON

DAKILANG KAPISTAHAN NG PENTECOSTES B

SOLEMNITY OF PENTECOST B

NASA BIBLIYA BA? – HAYAHAY LAMANG BA ANG BUHAY?

PRAYER TO OUR LADY OF FATIMA, MAY 13 FEAST

ANG PAG-AKYAT SA LANGIT NG PANGINOONG HESUS

THE SOLEMNITY OF THE ASCENSION

NASA BIBLIYA BA? – PAGTAWAG SA MGA PARI BILANG “FATHER”

THE HOLY SPIRIT IN THE OLD TESTAMENT