Posts

Showing posts from May, 2018

NASA BIBLIYA BA? – IMAHEN, ESTATUWA, PAGSAMBA SA DIYUS-DIYOSAN

DAKILANG KAPISTAHAN NG KATAWAN AT DUGO NI KRISTO (CORPUS CHRISTI) B

SOLEMN FEAST OF BODY AND BLOOD OF CHRIST (CORPUS CHRISTI) B

NASA BIBLIYA BA? – MGA RELIC O LABI (REMAINS) NG MGA BANAL NA TAO O BAGAY

DAKILANG KAPISTAHAN NG SANTISSIMA TRINIDAD

SOLEMNITY OF THE MOST BLESSED TRINITY

ANG EKSAKTONG IMAHEN NG FATIMA

NASA BIBLIYA BA? – ANG HINDI PAG-AASAWA BILANG PAG-AALAY NG BUHAY PARA SA PANGINOON

ANG IMAHEN NG FATIMA SA PORTUGAL - KILALANIN

DAKILANG KAPISTAHAN NG PENTECOSTES B

SOLEMNITY OF PENTECOST B

NASA BIBLIYA BA? – HAYAHAY LAMANG BA ANG BUHAY?

BAKIT MAY KALAPATI SA PAANAN NG BIRHEN NG FATIMA?

PRAYER TO OUR LADY OF FATIMA, MAY 13 FEAST

ANG PAG-AKYAT SA LANGIT NG PANGINOONG HESUS