I WOULD RATHER - 2
BY FERDI FUENTES (+)

Be sincere than a hypocriteBe authentic than untrueBe better than goodBe a cooperator than a competitorBe hopeful than hopelessBe reading than gossipingBe right than wrongBe competent than ineffectiveBe a food producer than a consumerBe fair than greedyBe early than lateBe clean than dirtyBe happy than sadInspire than discouragePraise than criticizePlant than cut treesReuse than abuse natureWalk than rideSmile than frownHave less than moreHave a pure heart than material possessionsServe than be servedPray than waste timeBlaze a trail than stand stillBe a CHILD OF GOD

(filipino: tagalog)

 
MAS MAMATAMISIN KONG

Maging taos-puso kaysa mapagbalatkayo

Maging totoo kaysa maging mapagkunwari

Maging mas mabuti kaysa mabuti lang

Maging kaisa kaysa katunggali

Maging puno ng pag-asa kaysa walang pag-asa

Maging pala-basa kaysa pala-tsismis

Maging tama kaysa mali

Maging may kakayahan kaysa walang bias

Maging tagagawa ng pagkain kaysa tagaubos

Maging patas kaysa ganid

Maging maaga kaysa huli

Maging masaya kaysa malungkot

Maging inspirasyon kaysa pampahina ng loob

Maging tagapuri kaysa tagapuna

Maging tagapagtanim kaysa tagaputol ng mga puno

Maging mapanagutang gumamit kaysa sumira ng kalikasan

Maglakad kaysa palaging sumakay

Ngumiti kaysa sumimangot

Magmay-ari ng kaunti kaysa ng marami

Magkaroon ng busilak na puso kaysa ng maraming mga materyal na bagay

Maglingkod kaysa paglingkuran

Magdasal kaysa magsayang ng oras

Mag-ukit ng landas kaysa tumayo lamang

Maging ANAK NG DIYOS!
-->

Popular Posts