HAPPY BIRTHDAY MAMA MARY! - ANG "MEMORARE" (TAGALOG)


(the Blessed Mother appearing to San Ildefonso de Toledo
with her gift of a chasuble from the heavenly sacristy)


(MY OWN TRANSLATION FOR THE BIRTHDAY OF THE BLESSED MOTHER, SEPTEMBER 8, 2018)

ALALAHANIN MO, O LUBHANG PINAGPALANG BIRHENG MARIANA KAILANMA’Y HINDI NABATIDNA SINUMANG HUMILING NA IYONG ALAGAAN,NAGSUMAMO NA IYONG TULUNGAN.O HUMINGI NA IYONG IPANALANGIN,AY BIGONG LUMISAN.

PUSPOS NITONG LAKAS NG LOOB,DUMUDULOG AKO SA IYONG HARAPAN,O BIRHEN NG MGA BIRHEN, AKING INASA IYO AKO LUMALAPIT, NAKATAYO SA IYONG HARAPAN,BATBAT NG KASALANAN AT KAPIGHATIAN.

O INA NG SALITANG NAGKATAWANG-TAO,HUWAG NAWANG SIPHAYUIN ANG AKING MGA KAHILINGANKUNDI SA IYONG HABAG, 

AKO AY DINGGIN AT IYONG TUGUNIN.AMEN. ENGLISH: 

Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to thy protection, implored thy help, or sought thine intercession was left unaided.Inspired by this confidence, I fly unto thee, O Virgin of virgins, my mother; to thee do I come, before thee I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word Incarnate, despise not my petitions, but in thy mercy hear and answer me.Amen.


HAPPY BIRTHDAY, MAMA MARY!!!(pls share to a Mama Mary devotee like you... thanks!)

Popular posts from this blog

HOLY MASS IN FILIPINO (TAGALOG)

CHAPLET OF DIVINE MERCY - ENGLISH AND TAGALOG

PARING PINOY NILIBOT ANG BUONG PAROKYA UPANG BASBASAN LABAN SA COVID19