Awit Sa Birhen ng Fatima


MAY 1917

TRADITIONAL HYMN TO OUR LADY OF FATIMA, TAGALOG





I.


O Birhen ng Fatima, kami’y dumudulog sa iyong awa’t alindog at napakukupkop.
Ituro mo Inang Mahal, matuwid na daan, kami’y laging magdarasal ng Rosaryo mong mahal.







II. 

Pangako mong diringgin ang aming dalangin. Digmaan ay papawiin, laya ay kakamtin.
O Birhen, Inang marangal na aming patnubay, kami’y iyong saklolohan at itong aming bayan.

Popular posts from this blog

HOLY MASS IN FILIPINO (TAGALOG)

CHAPLET OF DIVINE MERCY - ENGLISH AND TAGALOG

SANTA TERESA NG CALCUTTA